Jaya Durge Lakshmi Saraswati

 

Shiva Hymn

 

Durge Jaya Jaya

 

Om Namo Narayanaya

 

Jaya Durge Kali

 

Hanuman Bolo

 

Jaya Ma Durga

 

Om Namah Shivaya

 

Jaya Mata Kali

 

 

© Jana Fasbender 2012/2013 - All rights reserved.

CD "Divine Bliss"

Mantra Musik